Aktualności

INFORMACJA GOPS 20 hits

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Wykonywanie obowiązków opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej podlega nadzorowi sądu rodzinnego. Ustanowienie opiekuna następuje postanowieniem sądu rodzinnego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień opiekuna lub kuratora.

Sąd rodzinny przyznaje, na żądanie opiekuna, stosowne wynagrodzenie. Pokrywane jest ono
z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Wymagania stawiane kandydatom:
• Obywatelstwo polskie
• Pełna zdolność do czynności prawnych
• Pełnia praw publicznych
• Nieposzlakowana opinia
• Stan zdrowia pozwalający na pełnienie obowiązków opiekuna prawnego
• Umiejętność poruszania się w obszarze instytucji wspierających
Do najistotniejszych zadań opiekuna prawnego należy:
• Sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym
• Zarządzanie majątkiem podopiecznego - zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym
• Reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
• Sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd

Wymagane dokumenty:
• CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• Podanie/list motywacyjny
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego
• Zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej/kurateli
• Oświadczenie o niekaralności

Szczegółowe informacje i składanie ww. dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 pok. nr 30
e-mail: gopswielopoleskrz@ops.net.pl
tel. (17)2214466, (17)2214320

Zamieszczony przez: admin2
w dniu: 20-07-2016
Print this

Rozwój OZE - szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie 22 hits
Zamieszczony przez: admin2
w dniu: 19-07-2016
Print this

INFORMACJA 73 hits
Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, informuje mieszkańców, którzy nie pobrali worków na śmieci oraz kodów na 2016/2017r., że mogą je pobrać w następujących miejscach:

  • mieszkańcy wsi Wielopola Skrz. - w sklepie elektr. GS (obok UG)
  • mieszkańcy wsi Nawsie - w sklepie GS (Nawsie dół u P.Komorowskiej)
  • mieszkańcy wsi Brzeziny - w sklepie GS ( Brzeziny Rynek u P.Korzeń)
  • mieszkańcy wsi Broniszów - w sklepie  GS (Broniszów)
  • mieszkańcy wsi Glinik - w sklepie prywat. (u P. Bieszczad)
Zamieszczony przez: admin2
w dniu: 05-07-2016
Print this

Przebudowa mostu Glinik Sklep - Krzemienica 90 hits
SKMBT_C454e16062910000
Zamieszczony przez: admin2
w dniu: 29-06-2016
Print this

Spotkanie aktywizujące nt. głównych założeo LSR oraz zasad oceniania i wyboru operacji na lata 2014-2020 89 hits

pakat_Wielopole_Skrz_ck_spotkanie
Zamieszczony przez: admin2
w dniu: 29-06-2016
Print this

Ankietowe Badania Rolne 73 hits
plakat_2016_ankietowe
Zamieszczony przez: admin2
w dniu: 28-06-2016
Print this

Terminarz zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie 78 hits

Terminarz zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie  od 1.07.2016r. do 30.06.2017r.
Glinik - pobierz
Broniszów - pobierz
Brzeziny - pobierz
Nawsie - pobierz
Wielopole Skrzyńskie - pobierz
Wielopole Skrzyńskie (Rynek) – pobierz


Opłatę za gospodarowanie i odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie należy uiszczać kwartalnie w następujących  terminach:
  • za styczeń, luty i marzec do 31 marca
  • za kwiecień, maj i czerwiec do 30 czerwca
  • za lipiec, sierpień i wrzesień do 30 września
  • za październik, listopad i grudzień do 15 grudnia( zmiana terminu płatności)

Wpłaty można dokonać  w kasie Urzędu Gminy p.24 II piętro, na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 41 9173 0002  0000 0273 2000 1060 BS Wielopole Skrzyńskie ( podając dane osoby składającej deklarację) lub u inkasentów wsi w wyznaczonych terminach.
Zamieszczony przez: admin2
w dniu: 28-06-2016
Print this

Odbiór worków na śmieci 114 hits

Og__._o_wydaw.work__w_2016r
Zamieszczony przez: admin2
w dniu: 20-06-2016
Print this

Next
 
 

Informator Inwestycyjny

informator

Kliknij w obrazek powyżej aby przejść do informatora.
Zawiera on informacje o inwestycjach zrealizowanych w naszej gminie.

 
 

Portal Mapowy

przycisk_sip_wielopole
 
 

Filmy

Cinema_Movie_Film_Vector_Stock
 
 

Serwis wielopole.eu używa plików cookies.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla używanych przez ten serwis plików cookies. 
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest na stronie wszystkoociasteczkach.pl

 
 

Kto jest online

16 anonymous users and 0 registered users online.

You are an unregistered user or have not logged in.